App Stap voor Stap

De afdeling Kadans van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië in Zoersel heeft de app “Stap voor stap” ontwikkeld om cliënten te helpen stappenplannen te gebruiken in het dagelijkse leven.

Het stappenplan kan op maat van de gebruiker ingesteld worden en geeft informatie in geschreven, gesproken of visuele vorm.

Ontworpen op de afdeling voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, maar bruikbaar voor mensen met verschillende beperkingen.

Gratis te downloaden in de playstore.

Advertenties

EBM

Sackett en collega’s bespraken in 1996 in de British Medical Journal de nood aan meer op bewijzen gebaseerde geneeskunde.  De ‘gouden standaard’ van het EBM-denken, de Randomized Controlled Trial heeft sinds die tijd een prominente plaats ingenomen in het (geneeskundig) wetenschappelijk onderzoek.

Recent is er in de literatuur een discussie ontstaan rond het nut en de haalbaarheid van die RCT’s, en worden rapporten van patiëntenblogs, N-of-1 trials, en big-data als mogelijke aanvullende onderzoeksmethoden voor de EBM benadering gezien.

Het kan voor ergotherapeuten hopelijk een aanzet zijn om systematisch gegevens bij te houden van patiënten en behandelingen, om deze resultaten nauwgezet te bundelen en kritisch te evalueren en te delen.  Zo groeit het besef dat wetenschapsbeoefening niet enkel aan de hogeschool of universiteit moet gebeuren, maar vooral gestuwd moet worden vanuit de praktijk.

 

 

 

Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse jeugdraad heeft recent een enquête afgenomen bij 1124 jongeren tussen 16 en 25 jaar.  De resultaten geven aan dat tot 38% van de jongeren vroeg of laat te maken heeft met psychische problemen.

Op basis van focusgroepen, ronde tafel gesprekken en bevraging bij de jongeren zelf formuleerde de Vlaamse jeugdraad een advies om het psychisch welzijn van jongeren te verbeteren.

Verder nog heel wat nuttige informatie op deze site voor jongeren én beleidsmensen.

WFOT e-nieuwsbrief

De  World Federation of Occupational Therapists (WFOT) geeft een speciale editie van haar e-nieuwsbrief uit.  Uiteraard staat de internationale dag van de ergotherapie op het programma: 27 oktober moeten we fier zijn op ons beroep en moeten we dit ook tonen aan de buitenwereld.

Ook al de eerste aankondigingen voor het Wereldcongres Ergotherapie dat volgend jaar doorgaat in Zuid-Afrika worden vermeld in de nieuwsbrief.

De patiënt doet zijn verhaal

The Guardian laat patiënten aan het woord die hun verhaal vertellen over hoe een ergotherapeut hen hielp en ondersteunde om hun leven terug vorm te geven.

Interessant idee om ook eens met de succesverhalen van ergotherapeuten naar buiten te komen.  Dat zou kunnen  bijdragen tot verdere professionalisering van ons beroep en  (h)erkenning van andere hulpverleners.  De beroepsvereniging zou hier zeker op de website mee kunnen beginnen lijkt me.