Jaarverslag Trimbos Instituut

Het prestigieuze Nederlandse Trimbos instituut heeft zijn jaarverslag 2016 online gezet.

Een ruime blik op realisaties en toekomstperspectieven binnen de gezondheidszorg, thema’s die aan bod komen zijn onder andere verslavingen, depressie, angst, suïcide en ernstige psychische aandoeningen. Via diverse centra worden (inter)nationale realisaties van dit innovatieve instituut  getoond.

Advertenties

Introversie >< Extraversie en het brein

Op de Blog Psychology and Neuroscience verscheen recent een post over de neurochemie van het concept introvert><Extravert bij mensen. De expressie van deze persoonlijkheidstrek, overigens duidelijk uitgelegd in de TED-talk van Brian Little , wordt beïnvloed door de neurotransmitters Dopamine en Acetylcholine.

 

Dopamine wordt sterk verbonden aan het beloningssysteem en is vooral actief bij sterke prikkels zoals nieuwe ervaringen en risicovol gedrag. Extraverte mensen hebben meer nood aan dopamine, introverte net minder.

dopamine intro-extravert

 

Acetylcholine is ook verbonden aan het beloningssysteem, maar heeft een meer subtiele invloed: we worden er relaxter en alerter van. Een recente studie toonde aan dat introverte mensen langere cholinerge structuren in het brein hebben, waardoor deze neuronale banen intensiever door enkele hersenstructuren gaan die empathie, zelfreflectie en emotionele betekenis aansturen. En laat dat nu net eigenschappen van introverte mensen zijn, eigenschappen die, zo toonde Susan Cain aan, ook een bepaalde kracht hebben in onze steeds sneller gaande en hyperextraverte wereld.

Statistiek en psychiatrie

Een publicatie in de Lancet behandelt de invloed van de statistiek op de medische disciplines (en in dit voorbeeld de psychiatrie), maar stelt nadrukkelijk dat we ons niet moeten blind staren op groepsresultaten en p-waarden: “John Cade’s discovery demonstrates the importance of clinical observation, the significance of reporting case findings, the value of being patient centered and the scientific benefit of an open and inquiring mind.” (Cade & Malhi, 2007).

Cade JF, Malhi GS. Cade’s lithium. Acta Neuropsychiatrica 2007; 19: 125–126