10 Rules for structuring a paper

Naar aanleiding van het artikel “Ten simple rules for structuring papers” van Brett Mensh en Konrad Kording (2018) dat recent verscheen in PLOS Computational Biology, hierbij de vertaling van de “10 eenvoudige regels om een paper te structureren”.
Algemene regels
1. Focus je paper op een centrale bijdrage, deze communiceer je in de titel.
2. Schrijf voor mensen van vlees en bloed die je werk niet kennen.
3. Elk verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Gebruik de 3 C regel: context-content-conclusion (C-C-C).
4. Zorg voor een logische, optimale flow, hou je onderwerp steeds vast en spring niet te veel van het ene onderwerp naar het andere.
Inhoud van de paper
5. Vertel een volledig verhaal in je samenvatting, hier kan je terug de 3 C regel toepassen

The context must communicate to the reader what gap the paper will fill. The first sentence orients the reader by introducing the broader field in which the particular research is situated. Then, this context is narrowed until it lands on the open question that the research answered. A successful context section sets the stage for distinguishing the paper’s contributions from the current state of the art by communicating what is missing in the literature (i.e., the specific gap) and why that matters (i.e., the connection between the specific gap and the broader context that the paper opened with).
The content (“Here we”) first describes the novel method or approach that you used to fill the gap or question. Then you present the meat—your executive summary of the results. Finally, the conclusion interprets the results to answer the question that was posed at the end of the context section. There is often a second part to the conclusion section that highlights how this conclusion moves the broader field forward (i.e., “broader significance”). This is particularly true for more “general” journals with a broad readership.
(Mensh & Kording; 2018; p 4).

6. Vertel in de introductie waarom je paper belangrijk is.
7. Bespreek je resultaten aan de hand van duidelijke uitspraken die ondersteund worden door figuren en tabellen, en die een antwoord geven op je oorspronkelijke vraag.
8. In je discussie beschrijf je de leemte die je paper heft ingevuld, je bespreekt de eigen beperkingen, en de relevantie van je paper voor het werkveld.

Werkwijze van de paper
9. Gebruik je tijd nuttig, steek tijd in je titel, samenvatting, in figuren en tabellen, in je verhaal.
10. Herhaal je verhaal tegen verschillende mensen, vraag feedback om je verhaal beter te maken en verwerk de kritieken.

In de infografiek hieronder wordt alles nog eens herhaald, met enkele praktische vragen:

10 rules for structuring papers 2018

 

 

Advertenties

Richtlijn valpreventie bij thuiswonende oudere

Er is een nieuwe Vlaamse richtlijn Valpreventie, het betreft een update van ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ van 2010.

Via de website http://www.valpreventie.be, is deze richtlijn te raadplegen, naast veel andere informatie.

2018_EVV_Praktijkrichtlijn-thuissetting-infographic

Handbook of Well-Being

Recent werd het gratis te raadplegen en dowloaden magistrale werk “Handbook of Well-Being” gepubliceerd.  Het is een werk dat nog wordt aangevuld, de drie laatste hoofdstukken moeten nog verschijnen.

Maar liefst 67 hoofdstukken beschrijven zowat alle thema’s die gekoppeld kunnen worden aan geluk en welzijn.  De geschiedenis en meetinstrumenten, theoretische kaders, biologie, levensdomeinen en bronnen van geluk en welzijn, demografische gegevens, culturele en maatschappelijke verschillen, interventies en uitkomsten komen allemaal aan bod, en kunnen makkelijk online geconsulteerd worden.

De redactie van dit meer dan 950 bladzijden tellende werk is in handen van Diener, Oishi & Tay, drie internationaal gerenommeerde onderzoekers op het gebied van geluk en welbevinden.

Het werk is vrij te gebruiken, maar er moet wel steeds correct naar gerefereerd worden, uiteraard!

10.000 Stappen ook goed voor geestelijke gezondheid?

Een recente publicatie in BMC Psychiatry onderzocht of 100 dagen lang 10.000 stappen per dag enig  effect zou hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van de deelnemers.

In totaal participeerden 1963 mensen uit India en Australië, de meerderheid van de deelnemers bestond uit mannen (75%).  Om te kunnen worden opgenomen in de resultaten moesten deelnemers minstens 70% van de 10.000 stappen hebben gehaald.
Depressie, angst, stress en algemeen welzijn  werd gemeten met behulp van gestandaardiseerde zelfrapportage instrumenten.

Er werd een klein maar consistent en significant effect gevonden op alle variabelen die werden gemeten: depressie- en angstklachten daalden, het algemeen welbevinden verbeterde.  Dit effect manifesteerde zich ook bij deelnemers die niet de 10.000 stappen per dag behaalden.

De auteurs besluiten dat het 10.000 stappen per dag programma een matige maar toch belangrijke verbetering op de geestelijke gezondheid en welzijn van mensen teweeg kan brengen.

Hoewel er kanttekeningen te maken zijn bij dit onderzoek, het gaat om zelfrapportage, er is geen controlegroep, de populatie is niet evenwichtig,… toont dit onderzoek de voordelen van bewegen op psychologisch gebied aan.
Dit leunt ook aan bij de recentere bevindingen rond activatie en ‘bewegingstherapie’ bij mensen met depressie, én het toont nogmaals aan dat bewegen niet alleen louter fysieke, maar ook mentale voordelen heeft.

Dollar Street

Anna Rosling presenteert in haar TED-lezing “Dollar Street” een project dat wereldwijd families en hun huizen, huisraad en zelfs alledaagse activiteiten vastlegt.

Op de website van Dollar street kan je de bezigheden en de omgeving van families over de hele wereld bekijken, zij worden gerangschikt van arm naar rijk.  Je ziet dat weelde en rijkdom in Frankrijk of China gelijkaardig is, maar ook dat armoede over de hele wereld even schrijnend blijft bestaan.

Een mooie website die de diversiteit van de mens in zijn omgeving in kaart brengt.