Statistiek en psychiatrie

Een publicatie in de Lancet behandelt de invloed van de statistiek op de medische disciplines (en in dit voorbeeld de psychiatrie), maar stelt nadrukkelijk dat we ons niet moeten blind staren op groepsresultaten en p-waarden: “John Cade’s discovery demonstrates the importance of clinical observation, the significance of reporting case findings, the value of being patient centered and the scientific benefit of an open and inquiring mind.” (Cade & Malhi, 2007).

Cade JF, Malhi GS. Cade’s lithium. Acta Neuropsychiatrica 2007; 19: 125–126

Muziek beïnvloedt hartslag

Een studie van de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de UGent toonde aan dat passief luisteren naar muziek de hartslag beïnvloedt.  Opzetten van muziek zorgde voor een verhoging van de hartslag ongeacht geslacht, muzikale opleiding of muzikale voorkeur van de deelnemers.  Het opvoeren van het tempo in de muziek versnelde de hartslag niet verder, maar een verminderen van het tempo zorgde wel voor terugkeer van de hartslag naar rustniveau.  Of: hoe muziektempo gebruikt kan worden om een cardiovasculaire parameter te beïnvloeden. Omgevingsaanpassingen om iets te bereiken, klinkt behoorlijk ergotherapeutisch wat mij betreft…

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Musicae Scientiae.