The amazing brain symposium 2017

Het Zweedse Lund University hield op 6 september 2017 “The amazing brain symposium 2017” in Lund.

De lezingen van enkele wereldvermaarde neurowetenschappers (Bishop; Dehaene, Blakemore, Knight) zijn integraal te bekijken, state of the art binnen hun expertisegebieden.

Advertenties

Bijzondere Jeugdzorg

We herinneren ons allemaal het verhaal van Jordy, de jongen die van ontbering is omgekomen in het recreatiedomein Blaarmesen in Gent in een tentje. Na zijn 18e verjaardag kon deze jongen vertrekken uit de jeugdinstelling waar hij 15 lang werd bijgestaan.  De drang naar vrijheid was te groot voor Jordy, het besef dat hij niet alleen voor zichzelf kon zorgen veel minder.  Zonder begeleiding en ondersteuning verarmde deze jongen al snel en kwam hij in een neerwaartse spiraal terecht   Dit schrijnende verhaal legde de hiaten in onze jeugdhulpverlening pijnlijk bloot.

Eén jaar later hebben jongeren uit die bijzondere jeugdzorg samen met Johan Faes als gasthoofdredacteur een magazine gemaakt over de bijzondere jeugdzorg.

Social Prescribing?

Social prescribing is een manier om mensen die beroep doen op de 1e lijn (huisarts)in verbinding te brengen met ondersteuning vanuit de gemeenschap. Naast de medische zorg die wordt aangereikt vanuit de huisarts en andere hulpverleners, wil het “Sociaal voorschrijven” of “gemeenschapsvoorschrift” ervoor zorgen dat mensen ondersteuning krijgen vanuit de gemeenschap die ten goede komt aan hun gezondheid en welzijn.

De British Royal College of Occupational Therapy ziet hierin ook een taak weg gelegd voor ergotherapeuten.  Immers, het basis paradigma van ergotherapeuten is toch dat wij mensen helpen zoeken naar betekenisvolle, intrinsiek motiverende activiteiten die hun gezondheid en welzijn ten goede komen?  In de veranderende gezondheidsvisie in Vlaanderen anno 2017 zullen we als ergotherapeuten ook aandacht moeten hebben voor gezondheidspromotie, welzijn en samenwerking met de 1e lijn. Cliënten helpen zoeken naar betekenisvolle activiteiten en hen doorverwijzen naar organisaties uit de gemeenschap om participatie te bevorderen is dan ook één van de taken van de ergotherapeut.

Echter, een review van het Centre for Reviews and Dissemination van The University of York toont het beperkte onderzoek dat werd verricht naar sociaal voorschrijven aan.  Ook het uitblijven van kosten-effectiviteitsstudies dient dringend aangepakt te worden. Hoog tijd dus dat hogescholen en universiteiten hier werk van maken…

Te Gek

De nieuwe TeGek campagne is van start gegaan, dit jaar in het teken van signalen die doen vermoeden dat het niet goed gaat met iemand:

  • Veranderingen in gedrag
  • Veranderingen in emoties
  • Zich terug trekken
  • Zeggen dat het niet goed gaat

Zeker als deze signalen langere tijd aanhouden is het goed om hierover te spreken.  Je kan deze signalen ook benoemen als je ze bij een vriend(in) herkent, want zoals we weten uit vorige campagnes, “Erover praten helpt”.

Mayers Lifestyle Questionnaire

Emeritus professor ergotherapie aan de York St John universiteit Chris Mayers heeft recent de naar haar vernoemde vragenlijsten opnieuw beschikbaar gesteld.

Deze cliëntgecentreerde vragenlijsten willen de hulpvraag van de cliënt verduidelijken en bevragen de nood aan hulp die mensen nodig hebben bij het uitvoeren van diverse activiteiten.  Enig onderzoek toont aan dat de lijsten bruikbaar zijn in de klinische praktijk (Ridout & Mayers, 2006; Flanagan, 2011).
Er zijn drie versies beschikbaar en gratis te verkrijgen via deze website.

  1. Gericht op mensen met fysieke beperkingen.
  2. Gericht op mensen met langdurige psychische problemen.
  3. Bruikbaar bij Ouderen.

De vragenlijsten kunnen zeker kunnen helpen bij de aanvang van de therapeutische interventie om prioriteiten aan te geven en om moeilijkheden te benoemen die mensen ervaren bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Het is ook interessant dat er reeds verschillende activiteiten worden bevraagd.

Het nadeel is dat deze lijsten (nog) niet vertaald zijn naar het Nederlands, daarnaast zijn ze sterk gelijkaardig aan de Canadian Occupational Performance Measure, die wel beschikbaar is in het Nederlands én waar de psychometrische kenmerken ook al grondig werden geëvalueerd.

Referenties:
Ridout A and Mayers CA (2006) Evaluation of the Implementation of the Single Assessment Process and its Impact on Occupational Therapy Practice. British Journal of Occupational Therapy, 69 (6), 271-280

Flanagan, D (2011). An evaluation of the use of the Mayers’ Lifestyle Questionnaire (2) with people with traumatic brain injury: ‘Using the Mayers’ Lifestyle Questionnaire to inform service development’ OTNews, July 2011 p.38-39.

Sociale druk en gelukkig zijn

In onze westerse maatschappij is de druk die mensen ervaren om gelukkig te zijn enorm.  Gelukkig zijn is de norm, we hebben immers alles om gelukkig te zijn.  Geluks’coaches’ en andere goeroe’s leren je technieken om gelukkig te zijn, en maken het voor iedereen haalbaar om gelukkig te zijn.

Echter, een recente publicatie in Depression and Anxiety, toont aan dat de sociale druk om niet ongelukkig en bedroefd te zijn een nefaste invloed heeft op de depressieve gevoelens.  Onderzoekers van de KULeuven onderzochten deze paradox (de sociale omgeving promoot het gelukkig zijn, het effect ervan is dat je meer negatieve gevoelens ervaart) aan de hand van een online dagboekstudie.

112 Participanten met een verhoogde depressiescore kregen gedurende  30 opeenvolgende dagen sociale druk (in de vorm van boodschappen) om geen depressieve of angstige gevoelens te hebben.

De resultaten  van deze studie toonden aan dat de druk die mensen ervaren om toch maar geen negatieve gevoelens te hebben er net voor zorgt dat mensen méér  negatieve gevoelens ervaren.

De sociale druk vanuit de omgeving draagt met andere woorden bij tot de ontwikkeling of persistentie van negatieve gevoelens.  Hoe sterker die sociale druk wordt ervaren, hoe negatiever de invloed ervan.  Het klinkt ook niet geheel onlogisch, je voelt je niet alleen slecht, ook de sociale omgeving vertelt je voortdurend dat je eigenlijk gewoon gelukkig moet zijn…

Niet alleen de maatschappelijke druk om gelukkig te zijn, maar ook de druk van eigen sociale omgeving kan wegen op mensen met negatieve gevoelens van angst en depressie. Het persoonlijke mislukken van het voor iedereen grijpbare geluk, benadrukt nog meer het eigen falen.  “Gij zult gelukkig zijn” schreef de Franse filosoof Pascale Bruckner reeds in 2000, een visionair werk zo blijkt.

pascale bruckner