Sue Baptiste

Sue Baptiste, een gerenommeerde professor ergotherapie van de McMaster University in Hamilton (Ontario), Canada, onder andere bekend van het CMOP(-E), blikt terug op haar carrière, en beschrijft de veranderingen die ergotherapie gedurende die 50 jaar heeft doorgemaakt.  Zij kijkt ook vooruit op wat ergotherapie in de toekomst mag verwachten.

De lezing werd gefilmd op het jaarlijkse congres (juni 2016) van het Britse College of Occupational Therapy  (recent is deze vereniging trouwens erkend als  Royal association ) .

 

 

 

Advertenties

Photovoice bij pediatrische pijnpatiënten

Griffin, een psychologe werkzaam in een multidisciplinair team binnen Stanfords pediatrisch rehabilitatieprogramma,  gebruikte photovoice om kinderen te helpen hun pijn te beschrijven en deze foto’s mee in te zetten in hun revalidatieproces.

Niet persé zo vernieuwend, ik ken collega-ergotherapeuten dit deze methodiek ook al toepassen, maar dit ziekenhuis communiceert er wel over met de buitenwereld, en daar knelt het schoentje soms bij de Vlaamse ergotherapeuten…

The Learning Scientists

The Learning Scientists, een consortium onderwijsonderzoekers die studenten en leerkrachten wil helpen om gebruik te maken van strategieën die bewezen hebben dat ze het leren vereenvoudigenen verbeteren, heeft op hun website interessante video’s en posters die gratis te verkrijgen zijn.

De zes succesvolle strategieën zijn ook vertaald door de Vlaamse onderwijsexpert Pedro De Bruyckere die ook een interessante blog heeft.

Depressie en adolescenten

Adolescenten blijken in toenamende mate last te hebben van internaliserende problematieken (depressie, angst). Het Australische Black Dog Institute heeft Headstrong 2.0 ontwikkeld, een programma gericht op scholieren om hen kennis te laten maken met GGZ thema’s als veerkracht en welbevinden en wil vooral preventief werken.

Er blijkt wel wat evidence te zijn dat de methodiek werkzaam is:

Calear, A. L. (2015). Web-based prevention and treatment programmes for internalising problems in youth: encouraging findings in an expanding research field. Evidence Based Mental Health, ebmental-2015.

Calear, A. L., Christensen, H., Freeman, A., Fenton, K., Grant, J. B., Van Spijker, B., & Donker, T. (2015). A systematic review of psychosocial suicide prevention interventions for youth. European child & adolescent psychiatry, 1-16.

Perry, Y., Calear, A. L., Mackinnon, A., Batterham, P. J., Licinio, J., King, C., … & Christensen, H. (2015). Trial for the Prevention of Depression (TriPoD) in final-year secondary students: study protocol for a cluster randomised controlled trial. Trials16(1), 451.

Doet me denken aan de mooie sensibiliseringscampagne ‘I had a black dog’ rond depressie  van enkele jaren geleden van de WHO.

 

 

 

Zelfcontrole en TV-kijken

Het blijkt dat zelfcontrole opnieuw belangrijk is in ons dagelijks leven. Dit keer werd het gekoppeld aan TV-kijken. Onderzoekers van de KULeuven onderzochten gewoontekijkers, en, in tegenstellling tot de verwachtingen, hadden deze mensen voldoende zelfdiscipline om op tijd te stoppen met TV-kijken en tijdig aan hun nachtrust te beginnen.  Kijkers met minder vaste kijk-patronen durven langer voor de buis te blijven hangen. Deze groep toont volgens deze studie minder gedisciplineerd gedrag en dus minder zelfcontrole.  De gewoontekijkers hebben hun vaste patronen om te beginnen en eindigen met TV-kijken en houden zich daar ook aan.

Of hoe verwoordde Kielhofner dit nu alweer? Habituatie? Gewoonten, alledaagse patronen, het geeft mensen een zekere duidelijkheid en houvast,… én zelfcontrole zo blijkt.