Eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg in België staat voor grote veranderingen.  Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid organiseert op 16 februari een conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’.   Hoewel het congres volzet is, worden de plenaire en enkele parallelle sessies via een livestream uitgezonden.

Advertenties

H-OPP

De collega’s van de ergotherapie opleiding in Hasselt (PXL) hebben een digitaal instrument ontwikkeld om het ergotherapeutische redeneren vanuit het ICF vorm te geven: De Hasselt Occupational Performance Profile (H-OPP). Deze publicatie in de Scandinavian Journal of Occupational Therapy  is een kwalitatieve studie die de ontwikkeling van het instrument beschrijft.

Elke poging om het klinisch redeneren van ergotherapeuten toegankelijker te maken voor onszelf én voor de andere disciplines verdient lof, ik hoop dan ook dat het instrument een brede toepassing kent in het werkveld.

Stress & Burnout

Enkele korte  reportages rond het thema stress en burnout van de NOS.

Het blijkt dat er in Nederland steeds meer jonge mensen kampen met stress en burnout, ik vrees dat het in België niet veel beter is…

Diverse oorzaken worden besproken:

  • Ons stresssysteem dat niet aangepast is aan de stressoren van deze tijd.  Hoogleraar psychiatrie Hoogendijk spreekt over ons “Vissenbrein”.  Robert Sapolsky heeft een gelijkaardige conclusie eerder beschreven in zijn werk ‘Why zebra’s don’t get ulcers’ (zie ook de documentaire stress: portrait of a killer).
  • De werkomstandigheden: de werkonzekerheid, duo- en flexbanen die jongeren (vooral in Nederland) aangeboden krijgen, maken het de huidige generatie starters niet makkelijk.
  • De voortdurende bereikbaarheid en de overload aan informatie.

In België heeft minister van werk Kris Peeters recent een wet Werkbaar Wendbaar Werk voorgesteld  (work-life balance), indien rigoureus uitgevoerd toch al één peiler die wordt aangepakt.

 

Ergotherapie in Europa

De COTEC (Council of Occupational Therapists for European Countries), heeft een mooie overzichtelijke kaart gepost, waar een overzicht wordt gegeven hoeveel ergotherapeuten er werkzaam zijn in elk Europees land.

Volgende cijfers voor België:

  • Er zijn 9446 collega’s werkzaam in ons land.
  • Slechts 632 daarvan zijn lid van de beroepsvereniging! Dat is nog geen 7%! Hoe hopen we ooit als beroepsgroep mee te kunnen tellen als we niet eens zelf achter onze professie staan?
  • Er zijn op dit moment 4014 studenten ergotherapie.

Als je gaat kijken naar de kaart vergelijk dan ook eens hoeveel leden aangesloten zijn bij de beroepsvereniging van de scandinavische landen (waar ergotherapie al decennia lang erg sterk staat).