Text2Picto

Linguïste Leen Sevens van het Centrum voor Computerlinguïstiek (CCL)stelt een vernieuwde versie voor van een programma Text2Picto om tekst om te zetten naar pictogrammen.  Het vernieuwende van haar onderzoekis dat het sterker taalkundig onderbouwd is en een ruimere database bevat.  Je kan ook de oudere versie online uitproberen.

Advertenties

Brain Diaries

Brain Diaries is een informatieve website gekoppeld aan het Oxford University Museum of National History, waarbij moderne neurowetenschappelijke principes helder in woord en beeld worden uitgelegd. Er zijn verschillende hoofdstukken, voorzien van tekst, video en interactieve toepassingen.  Een mooi overzicht van hoe ons brein groeit en leert in verschillende fases van het leven.

App voor jongeren

De Nederlandse Parnassia groep heeft een APP ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen die al dan niet in behandeling zijn (geweest). De App is een dagboekmethodiek waarbij de jongere zichzelf kan monitoren.  Interessant is dat de behandelaar of buddy van de jongere mee kan lezen en in interactie kan gaan via een beveiligd chatforum (uiteraard mits toestemming van de jongere).

Voorlopig zijn er nog geen studies beschikbaar over de resultaten van deze App, de ontwikkelaars maken zich sterk dat de theoretische basis (cognitieve gedragstherapie) alvast aanwezig is.