Muziek en autisme

Dit bericht van deze jongen met autisme(spectrum stoornis) toont het belang van muziek voor zijn (taal)ontwikkeling. Verder zet muziek bij dezejongen ook aan tot participatie en betekenisvol handelen, zo blijkt uit zijn betoog. Reden genoeg om muziek als medium te omarmen door ergotherapeuten lijkt me.

Trouwens, de recent overleden neuroloog en schrijver Oliver Sacks heeft een mooi werk geschreven over muziek en het brein (Musicophilia, 2007) waarin hij aan de hand van zijn typische neurologische gevalstudies op zoek gaat naar muziekbeleving in al zijn facetten. Soms al wat bekendere gevalstudies, soms wat te weinig diepgang, maar zeker een  lezenswaardig boek.

Advertenties

H-OPP

De collega’s van de ergotherapie opleiding in Hasselt (PXL) hebben een digitaal instrument ontwikkeld om het ergotherapeutische redeneren vanuit het ICF vorm te geven: De Hasselt Occupational Performance Profile (H-OPP). Deze publicatie in de Scandinavian Journal of Occupational Therapy  is een kwalitatieve studie die de ontwikkeling van het instrument beschrijft.

Elke poging om het klinisch redeneren van ergotherapeuten toegankelijker te maken voor onszelf én voor de andere disciplines verdient lof, ik hoop dan ook dat het instrument een brede toepassing kent in het werkveld.

Stress & Burnout

Enkele korte  reportages rond het thema stress en burnout van de NOS.

Het blijkt dat er in Nederland steeds meer jonge mensen kampen met stress en burnout, ik vrees dat het in België niet veel beter is…

Diverse oorzaken worden besproken:

  • Ons stresssysteem dat niet aangepast is aan de stressoren van deze tijd.  Hoogleraar psychiatrie Hoogendijk spreekt over ons “Vissenbrein”.  Robert Sapolsky heeft een gelijkaardige conclusie eerder beschreven in zijn werk ‘Why zebra’s don’t get ulcers’ (zie ook de documentaire stress: portrait of a killer).
  • De werkomstandigheden: de werkonzekerheid, duo- en flexbanen die jongeren (vooral in Nederland) aangeboden krijgen, maken het de huidige generatie starters niet makkelijk.
  • De voortdurende bereikbaarheid en de overload aan informatie.

In België heeft minister van werk Kris Peeters recent een wet Werkbaar Wendbaar Werk voorgesteld  (work-life balance), indien rigoureus uitgevoerd toch al één peiler die wordt aangepakt.