Over

Dit is een blog over ergotherapie, een paramedisch beroep dat mensen met beperkingen wil helpen om alle dingen te blijven doen die voor hen betekenisvol zijn.
Omdat er nog heel veel onduidelijkheid bestaat over ergotherapie ben ik deze blog opgestart met twee grote  doelen voor ogen.

Deze blog wil duidelijkheid schetsen over het beroep ergotherapie voor leken, patiënten en collega  hulpverleners.

Daarnaast wil deze blog  internationale trends rond ergotherapie opvolgen en communiceren naar de Nederlands sprekende  ergotherapiegemeenschap.

Daarnaast  beschouw ik dit als een forum om wetenschappelijk onderzoek rond fenomenen die mijn interesse vasthouden te delen, dus op tijd en stond zal je hier ook zaken tegen komen uit andere wetenschapsdomeinen, uit de kunst of filosofie, of gewoon grappige zaken.

Sven van Geel studeerde af als ergotherapeut aan de Provinciale Hogeschool voor Verpleegkunde (Kinesitherapie en Ergotherapie) in Hasselt in 1995.  Daarna behaalde hij zijn Kandidatuur in de Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel in 1999 en de Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschappen (KULeuven – UGent) in 2013.

 

 

Advertenties