Lectoraat Revalidatie

Het lectoraat revalidatie is een samenwerking van Sophia Revalidatie en de Haagse Hogeschool en wil zich richten op het bevorderen van participatie en kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening.

Het lectoraat is opgebouwd rond drie onderzoekslijnen (e-revalidatie, bewegen en sporten, participatie)  en zal geleid worden door dr. Arend de Kloek. Thema’s, die wat mij betreft ook van cruciaal belang zijn voor ergotherapeuten.

Onderzoek en innovatieve projecten rond de onderzoekslijnen zijn terug te vinden op de website, aangevuld met publicaties en rapporten allerhande.

 

 

 

 

Advertenties

Intelligente technologieën

In een recente publicatie van Stanford Medicine schetst Kris Newby enkele nieuwe  technologieën die (binnenkort) ingezet kunnen worden in de gezondheidszorg.

Het eerste innovatieve project bespreekt een artificieel intelligente gespreksmodule die bepaalde aspecten van assessment en behandeling van psychologische problemen automatiseert via een website. De module maakt gebruik van interventies die bewezen zijn en wil zich vooral richten op mensen die nu niet bij therapeutische hulpverlening geraken.

Een ander project ontwikkelde een spraakherkeninningstool dat kan helpen om de diagnose Autisme Spectrum Stoornis te stellen.  Vertrekkende van enkele eenvoudige regels die het spraakpatroon en andere gedragingen analyseren van een korte video die thuis werd opgenomen, waren drie niet getrainde obervatoren dankzij de tool in staat om de diagnose accuraat te stellen.

We zullen vermoedelijk de komende jaren nog veel van zulke innovatieve projecten en onderzoeken tegen komen die gaandeweg in de gezondheidszorg worden geïmplementeerd.  Hiermee gepaard gaande zullen  privacy regels en ethische vraagstukken naar voor komen, het lijkt me beter dat we daar ook al eens over nadenken.

 

WFOT 2018

Het Wereldcongres ergotherapie is pas afgelopen, deze keer ging het 4-jarig congres door in Zuid-Afrika (Kaapstad), ergotherapeuten van over de hele wereld waren vertegenwoordigd, waaronder ook een mooie Belgische delegatie.

Eén van de keynote sprekers was Karen Whalley-Hammell, een Canadese ergotherapeute die doceerde aan de University of British Columbia en heel wat  (vaak kritische)  publicaties op haar naam heeft staan.  Dankzij Ergotherapie Vlaanderen is deze voordracht integraal te volgen.

Naar school met een handicap

De Vlaamse overheid investeert in inclusief onderwijs, er zijn heel wat mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking om te leren en studeren.

Op deze website kan je een overzicht vinden van maatregelen die de Vlaamse regering voorziet om de noden van mensen met een handicap tegemoet te komen.

Je kan er informatie vinden over ‘Ondersteuning voor kinderen met specifieke leerbehoeften’,’Speciale onderwijsleermiddelen’,  ‘Buitengewoon onderwijs’ en ‘Leerlingenvervoer’.  Een mooi overzicht voor ouders en therapeuten, omdat leren en studeren een recht is van iedereen.

 

Schrijfassistent

Omdat schrijven niet eenvoudig is, en dit nog steeds een belangrijke te verwerven competentie betreft, ben ik verheugd met de lancering van de schrijfassistent van de VRT.

Stukken tekst kunnen nagekeken worden op spelling en/ of stijl, je krijgt meteen feedback en taaltips.

Wel leerrijk hoor, zo zou deze tekst te veel formele, ambtelijke of moeilijke woorden bevatten.  De schrijfassistent schat mijn schrijfstijl dus meteen correct in ;-).

Belgian Screening Tools

In 2007 heeft de Universiteit Gent in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en de Université Catholique de Louvain een website gemaakt “Belgian Screening Tools“, waar verschillende meetinstrumenten worden gebundeld.

Naast algemene uitleg over het project en het team worden de verschillende schalen besproken en zijn deze via de site vaak ook gratis te verkrijgen.

Hoewel vooral gericht op verpleegkundige zorg, zijn er ook schalen bruikbaar voor ergotherapeuten.  Constructen als cognitief functioneren, pijn, desoriëntatie, neurologische zorg, kwaliteit van leven en zelfzorg vind ik zeker ergotherapeutische domeinen om mee te beoordelen.

Tot slot bevat het domein dat handelt over Functionele, Mentale en Psychosociale evaluatie schalen die geschikt zijn (en ook al gekend zijn) voor ergotherapeuten.

COPM

De Canadian Occupational Performance Measure, (COPM) is waarschijnlijk het best gekende meetinstrument binnen de ergotherapie.  Dit instrument werd oorspronkelijk in 1991 uitgegeven door de Canadese beroepsvereniging ergotherapie en is ondertussen beschikbaar in meer dan 35 talen.

Recent werd een website ontwikkeld specifiek voor de COPM.  Naast algemene informatie over het meetinstrument en de ontwikkelaars, geeft men ook uitleg over het gebruik van de COPM aan de hand van filmmateriaal en case studies.

Veder kan je ook nog een uitgebreide literatuurlijst terug vinden over de COPM (+400 referenties), en natuurlijk de mogelijkheid om de COPM te kopen.