Sociale druk en gelukkig zijn

In onze westerse maatschappij is de druk die mensen ervaren om gelukkig te zijn enorm.  Gelukkig zijn is de norm, we hebben immers alles om gelukkig te zijn.  Geluks’coaches’ en andere goeroe’s leren je technieken om gelukkig te zijn, en maken het voor iedereen haalbaar om gelukkig te zijn.

Echter, een recente publicatie in Depression and Anxiety, toont aan dat de sociale druk om niet ongelukkig en bedroefd te zijn een nefaste invloed heeft op de depressieve gevoelens.  Onderzoekers van de KULeuven onderzochten deze paradox (de sociale omgeving promoot het gelukkig zijn, het effect ervan is dat je meer negatieve gevoelens ervaart) aan de hand van een online dagboekstudie.

112 Participanten met een verhoogde depressiescore kregen gedurende  30 opeenvolgende dagen sociale druk (in de vorm van boodschappen) om geen depressieve of angstige gevoelens te hebben.

De resultaten  van deze studie toonden aan dat de druk die mensen ervaren om toch maar geen negatieve gevoelens te hebben er net voor zorgt dat mensen méér  negatieve gevoelens ervaren.

De sociale druk vanuit de omgeving draagt met andere woorden bij tot de ontwikkeling of persistentie van negatieve gevoelens.  Hoe sterker die sociale druk wordt ervaren, hoe negatiever de invloed ervan.  Het klinkt ook niet geheel onlogisch, je voelt je niet alleen slecht, ook de sociale omgeving vertelt je voortdurend dat je eigenlijk gewoon gelukkig moet zijn…

Niet alleen de maatschappelijke druk om gelukkig te zijn, maar ook de druk van eigen sociale omgeving kan wegen op mensen met negatieve gevoelens van angst en depressie. Het persoonlijke mislukken van het voor iedereen grijpbare geluk, benadrukt nog meer het eigen falen.  “Gij zult gelukkig zijn” schreef de Franse filosoof Pascale Bruckner reeds in 2000, een visionair werk zo blijkt.

pascale bruckner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introversie >< Extraversie en het brein

Op de Blog Psychology and Neuroscience verscheen recent een post over de neurochemie van het concept introvert><Extravert bij mensen. De expressie van deze persoonlijkheidstrek, overigens duidelijk uitgelegd in de TED-talk van Brian Little , wordt beïnvloed door de neurotransmitters Dopamine en Acetylcholine.

 

Dopamine wordt sterk verbonden aan het beloningssysteem en is vooral actief bij sterke prikkels zoals nieuwe ervaringen en risicovol gedrag. Extraverte mensen hebben meer nood aan dopamine, introverte net minder.

dopamine intro-extravert

 

Acetylcholine is ook verbonden aan het beloningssysteem, maar heeft een meer subtiele invloed: we worden er relaxter en alerter van. Een recente studie toonde aan dat introverte mensen langere cholinerge structuren in het brein hebben, waardoor deze neuronale banen intensiever door enkele hersenstructuren gaan die empathie, zelfreflectie en emotionele betekenis aansturen. En laat dat nu net eigenschappen van introverte mensen zijn, eigenschappen die, zo toonde Susan Cain aan, ook een bepaalde kracht hebben in onze steeds sneller gaande en hyperextraverte wereld.