Medische apps

Maggie De Block, federaal minister van volksgezondheid, wil het gebruik van medische apps aanmoedigen, naar aanleiding van een evaluatierapport van november 2017.

Dit rapport maakt duidelijk dat apps een mooie aanvulling kunnen zijn van de reguliere zorg, en dat deze toepassingen de relatie tussen patiënt en zorgverlener bevorderen.

Het rapport kwam tot stand na een tussentijdse evaluatie van 24 eerder goedgekeurde projecten waarbij medische apps werden ingezet bij verschillende soorten problematieken.

Advertenties

Pathfinders

De AOTA publiceert in hun ‘Pathfinders’  informatiebundels rond specifieke onderwerpen waarmee ergotherapeuten vaak mee in aanraking komen.

De informatie is terug te vinden op internet en komt uit betrouwbare bronnen.  Zo worden resultaten getoond van de gekende databanken zoals Pubmed en REHABDatabase, maar ook verwijzingen naar artikels en informatie van het net is terug te vinden.

Voorlopig kunnen volgende onderwerpen geconsulteerd worden:

  • Cerebral Palsy updated Sept 2017
  • Diabetes updated October 2017
  • Environmental Modification/Universal Design updated Sept 2017
  • Low Vision updated January 2018
  • Multiple Sclerosis updated January 2018
  • Productive Aging updated January 2018
  • OT and Obesity updated December 2017

Wat is ergotherapie?

De Australische beroepsvereniging voor ergotherapie (Occupational Therapy Australia), legt nog eens klaar en duidelijk uit wat ergotherapie juist is en hoe ergotherapeuten dit doel hopen te bereiken.

Hoewel op de website van Ergotherapie Vlaanderen ook zeer veel nuttige informatie te vinden is over wat ergotherapie juist is en uit welke stappen een ergotherapie behandeling bestaat, moeten we als beroepsvereniging misschien ook aandacht besteden aan laagdrempelige en concrete informatie over ergotherapie voor het grote publiek.

Uiteraard, aangezien ergotherapie Vlaanderen voorlopig nog altijd aangewezen is op de onvermoeibare inzet van vrijwilligers, moeten we ook durven erkennen dat we niet alles kunnen doen.  Laat dit een pleidooi zijn om nog enthousiaste vrijwilligers te mobiliseren om zich in te zetten voor ons wondermooie beroep.

 

 

 

Social Progress Index

De Social Progress Index heeft de gegevens van 2017 op haar website gepubliceerd.  De index van sociale en omgevingsfactoren omvat drie dimensies van sociale vooruitgang:

  • Basis Menselijke Behoeften
  • Fundamenten van Welzijn
  • Kansen

Je kan de indicatoren per land bekijken en onderling vergelijken.  België behaalt globaal de 15e plaats in de lijst van 128 landen, al zijn er nog wel enkele problematische indicatoren. Zo hebben we nog steeds bijna  17 doden per 100.000 inwoners ten gevolge van suïcide, een cijfer waarmee we slechter scoren dan alle andere rijke westerse landen of  zelfs  pakweg Afghanistan.