Naar school met een handicap

De Vlaamse overheid investeert in inclusief onderwijs, er zijn heel wat mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking om te leren en studeren.

Op deze website kan je een overzicht vinden van maatregelen die de Vlaamse regering voorziet om de noden van mensen met een handicap tegemoet te komen.

Je kan er informatie vinden over ‘Ondersteuning voor kinderen met specifieke leerbehoeften’,’Speciale onderwijsleermiddelen’,  ‘Buitengewoon onderwijs’ en ‘Leerlingenvervoer’.  Een mooi overzicht voor ouders en therapeuten, omdat leren en studeren een recht is van iedereen.

 

Advertenties