Belgian Screening Tools

In 2007 heeft de Universiteit Gent in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en de Université Catholique de Louvain een website gemaakt “Belgian Screening Tools“, waar verschillende meetinstrumenten worden gebundeld.

Naast algemene uitleg over het project en het team worden de verschillende schalen besproken en zijn deze via de site vaak ook gratis te verkrijgen.

Hoewel vooral gericht op verpleegkundige zorg, zijn er ook schalen bruikbaar voor ergotherapeuten.  Constructen als cognitief functioneren, pijn, desoriëntatie, neurologische zorg, kwaliteit van leven en zelfzorg vind ik zeker ergotherapeutische domeinen om mee te beoordelen.

Tot slot bevat het domein dat handelt over Functionele, Mentale en Psychosociale evaluatie schalen die geschikt zijn (en ook al gekend zijn) voor ergotherapeuten.

Advertenties