Sensorische Integratie bij ASS

De National Autistic Society (VK) publiceerde recent op haar website een stand van zaken over Sensorische Integratie  (SI) bij Autisme.   Eerst wordt kort uitgelegd wat SI juist is, om daarna kritisch naar de gevonden resultaten te kijken.

Zij besluiten dat het aantal  studies nog te beperkt en niet eenduidig zijn om de werkzaamheid van SI aan te tonen.  Sommige studies tonen positieve resultaten, andere eerder beperkte of zelfs afwezige werkzaamheid.

De aanbeveling van de organisatie ligt dan ook voor de hand.  Wetenschappelijk goed onderbouwde experimentele methodes bij grote en meer diverse groepen van mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn nodig om hier besluiten uit te kunnen trekken.

Tot dit nog niet is gebeurd moeten ergotherapeuten misschien wat voorzichtig zijn om Sensorische Integratie toe te passen bij mensen met ASS.

Advertenties