Review nummer JCPP 2018

De Journal of Child Psychology and Psychiatry publiceert zijn jaarlijks review nummer, dit jaar met de titel: ” Reimagining the environment in developmental psychopathology: from molecules to effective treatments”, met maar liefst acht overzichtsartikelen voorzien van een commentaar door een expert ter zake.

Er zijn eerder technische artikels die het ontstaan van psychopathologie bij kinderen en de invloed van de omgeving beschouwen en stilstaan bij de methylatie van DNA en de epigenetica, of de hypothalamus-hypofyse-bijnier as bespreken, maar ook de invloed van pesten of ouderlijke conflicten op de ontwikkeling van kinderen wordt besproken.
Autisme Spectrum Stoornissen komen ook in 2 reviews aan bod: stand van zaken van huidige interventies en vroegkinderlijke preventiestudies bij deze groep.

Erg veel, zeer interessant leesvoer dus, 😉

 

 

 

Advertenties