Mayers Lifestyle Questionnaire

Emeritus professor ergotherapie aan de York St John universiteit Chris Mayers heeft recent de naar haar vernoemde vragenlijsten opnieuw beschikbaar gesteld.

Deze cliëntgecentreerde vragenlijsten willen de hulpvraag van de cliënt verduidelijken en bevragen de nood aan hulp die mensen nodig hebben bij het uitvoeren van diverse activiteiten.  Enig onderzoek toont aan dat de lijsten bruikbaar zijn in de klinische praktijk (Ridout & Mayers, 2006; Flanagan, 2011).
Er zijn drie versies beschikbaar en gratis te verkrijgen via deze website.

  1. Gericht op mensen met fysieke beperkingen.
  2. Gericht op mensen met langdurige psychische problemen.
  3. Bruikbaar bij Ouderen.

De vragenlijsten kunnen zeker kunnen helpen bij de aanvang van de therapeutische interventie om prioriteiten aan te geven en om moeilijkheden te benoemen die mensen ervaren bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Het is ook interessant dat er reeds verschillende activiteiten worden bevraagd.

Het nadeel is dat deze lijsten (nog) niet vertaald zijn naar het Nederlands, daarnaast zijn ze sterk gelijkaardig aan de Canadian Occupational Performance Measure, die wel beschikbaar is in het Nederlands én waar de psychometrische kenmerken ook al grondig werden geëvalueerd.

Referenties:
Ridout A and Mayers CA (2006) Evaluation of the Implementation of the Single Assessment Process and its Impact on Occupational Therapy Practice. British Journal of Occupational Therapy, 69 (6), 271-280

Flanagan, D (2011). An evaluation of the use of the Mayers’ Lifestyle Questionnaire (2) with people with traumatic brain injury: ‘Using the Mayers’ Lifestyle Questionnaire to inform service development’ OTNews, July 2011 p.38-39.

Advertenties