The Open Journal of Occupational Therapy

De zomeruitgave van The Open Journal of Occupational Therapy is uit.  Veel artikels over interprofessioneel samenwerken deze keer.  En, zoals de naam van het tijdschrift suggereert, gratis te lezen.

Advertenties