Jaarverslag Trimbos Instituut

Het prestigieuze Nederlandse Trimbos instituut heeft zijn jaarverslag 2016 online gezet.

Een ruime blik op realisaties en toekomstperspectieven binnen de gezondheidszorg, thema’s die aan bod komen zijn onder andere verslavingen, depressie, angst, suïcide en ernstige psychische aandoeningen. Via diverse centra worden (inter)nationale realisaties van dit innovatieve instituut  getoond.

Advertenties