Introversie >< Extraversie en het brein

Op de Blog Psychology and Neuroscience verscheen recent een post over de neurochemie van het concept introvert><Extravert bij mensen. De expressie van deze persoonlijkheidstrek, overigens duidelijk uitgelegd in de TED-talk van Brian Little , wordt beïnvloed door de neurotransmitters Dopamine en Acetylcholine.

 

Dopamine wordt sterk verbonden aan het beloningssysteem en is vooral actief bij sterke prikkels zoals nieuwe ervaringen en risicovol gedrag. Extraverte mensen hebben meer nood aan dopamine, introverte net minder.

dopamine intro-extravert

 

Acetylcholine is ook verbonden aan het beloningssysteem, maar heeft een meer subtiele invloed: we worden er relaxter en alerter van. Een recente studie toonde aan dat introverte mensen langere cholinerge structuren in het brein hebben, waardoor deze neuronale banen intensiever door enkele hersenstructuren gaan die empathie, zelfreflectie en emotionele betekenis aansturen. En laat dat nu net eigenschappen van introverte mensen zijn, eigenschappen die, zo toonde Susan Cain aan, ook een bepaalde kracht hebben in onze steeds sneller gaande en hyperextraverte wereld.

Advertenties