Text2Picto

Linguïste Leen Sevens van het Centrum voor Computerlinguïstiek (CCL)stelt een vernieuwde versie voor van een programma Text2Picto om tekst om te zetten naar pictogrammen.  Het vernieuwende van haar onderzoekis dat het sterker taalkundig onderbouwd is en een ruimere database bevat.  Je kan ook de oudere versie online uitproberen.

Advertenties