Brain Diaries

Brain Diaries is een informatieve website gekoppeld aan het Oxford University Museum of National History, waarbij moderne neurowetenschappelijke principes helder in woord en beeld worden uitgelegd. Er zijn verschillende hoofdstukken, voorzien van tekst, video en interactieve toepassingen.  Een mooi overzicht van hoe ons brein groeit en leert in verschillende fases van het leven.

Advertenties