Zelfcontrole en TV-kijken

Het blijkt dat zelfcontrole opnieuw belangrijk is in ons dagelijks leven. Dit keer werd het gekoppeld aan TV-kijken. Onderzoekers van de KULeuven onderzochten gewoontekijkers, en, in tegenstellling tot de verwachtingen, hadden deze mensen voldoende zelfdiscipline om op tijd te stoppen met TV-kijken en tijdig aan hun nachtrust te beginnen.  Kijkers met minder vaste kijk-patronen durven langer voor de buis te blijven hangen. Deze groep toont volgens deze studie minder gedisciplineerd gedrag en dus minder zelfcontrole.  De gewoontekijkers hebben hun vaste patronen om te beginnen en eindigen met TV-kijken en houden zich daar ook aan.

Of hoe verwoordde Kielhofner dit nu alweer? Habituatie? Gewoonten, alledaagse patronen, het geeft mensen een zekere duidelijkheid en houvast,… én zelfcontrole zo blijkt.

Advertenties