Stereoypen anno 2017

Het is 2017, en meisjes geloven nog altijd dat jongens slimmer zijn… Pedro De Bruyckere heeft er in zijn boek “Jongens zijn slimmer dan meisjes” al op gewezen dat het een onderwijsmythe is.

Recent publiceerden Onderzoekers van Princeton University  bevindingen dat het stereotype idee dat jongens slimmer zouden zijn dan meisjes vandaag nog atijd leeft.  Meer nog, in hun studie vonden zij dat dit al vanaf de leeftijd van 6 à 7 jaar aanwezig is.  Tot de leeftijd van 5 jaar was dit stereotype idee nog niet aanwezig, en kozen jongens én meisjes ook voor het speelgoed voor de héél slimme kinderen, vanaf de lagere school leeftijd laten meisjes dat speelgoed veel meer links liggen, terwijl jongens er wel voor blijven kiezen.

Dit stereotype denken zou medeoorzaak zijn waarom er in bepaalde richtingen aan de universiteit  vrouwen (STEM) minder  vertegenwoordigd zijn.  Nog te vaak vinden vrouwen zich niet “brilliant”genoeg of twijfelen ze aan hun eigen cognitieve vermogens. Zij kiezen dus minder voor richtingen waarvan ze verwachten dat je een “aangeboren talent” moet hebben en dat inspanning leveren (hard werken) alleen niet voldoende zullen  zijn om te slagen.

Ik heb in mijn leven toch al ontzettend veel “really, really smart” girls, ontmoet hoor (en niet alleen in mijn eigen gezin. 😉

Een samenvatting van de onderzoeksresultaten werd gepubliceerd in de  Washington Post.

Advertenties