Vraaggericht werken op maat

Eerste blog: TED-talk door de Canadese ergotherapeute Helene Polatajko.   Zij beschrijft hoe ergotherapeuten vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en goed de activiteit analyseren om te komen tot een oplossing.

Advertenties