Featured

Sociale druk en gelukkig zijn

In onze westerse maatschappij is de druk die mensen ervaren om gelukkig te zijn enorm.  Gelukkig zijn is de norm, we hebben immers alles om gelukkig te zijn.  Geluks’coaches’ en andere goeroe’s leren je technieken om gelukkig te zijn, en maken het voor iedereen haalbaar om gelukkig te zijn.

Echter, een recente publicatie in Depression and Anxiety, toont aan dat de sociale druk om niet ongelukkig en bedroefd te zijn een nefaste invloed heeft op de depressieve gevoelens.  Onderzoekers van de KULeuven onderzochten deze paradox (de sociale omgeving promoot het gelukkig zijn, het effect ervan is dat je meer negatieve gevoelens ervaart) aan de hand van een online dagboekstudie.

112 Participanten met een verhoogde depressiescore kregen gedurende  30 opeenvolgende dagen sociale druk (in de vorm van boodschappen) om geen depressieve of angstige gevoelens te hebben.

De resultaten  van deze studie toonden aan dat de druk die mensen ervaren om toch maar geen negatieve gevoelens te hebben er net voor zorgt dat mensen méér  negatieve gevoelens ervaren.

De sociale druk vanuit de omgeving draagt met andere woorden bij tot de ontwikkeling of persistentie van negatieve gevoelens.  Hoe sterker die sociale druk wordt ervaren, hoe negatiever de invloed ervan.  Het klinkt ook niet geheel onlogisch, je voelt je niet alleen slecht, ook de sociale omgeving vertelt je voortdurend dat je eigenlijk gewoon gelukkig moet zijn…

Niet alleen de maatschappelijke druk om gelukkig te zijn, maar ook de druk van eigen sociale omgeving kan wegen op mensen met negatieve gevoelens van angst en depressie. Het persoonlijke mislukken van het voor iedereen grijpbare geluk, benadrukt nog meer het eigen falen.  “Gij zult gelukkig zijn” schreef de Franse filosoof Pascale Bruckner reeds in 2000, een visionair werk zo blijkt.

pascale bruckner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayers Lifestyle Questionnaire

Emeritus professor ergotherapie aan de York St John universiteit Chris Mayers heeft recent de naar haar vernoemde vragenlijsten opnieuw beschikbaar gesteld.

Deze cliëntgecentreerde vragenlijsten willen de hulpvraag van de cliënt verduidelijken en bevragen de nood aan hulp die mensen nodig hebben bij het uitvoeren van diverse activiteiten.  Enig onderzoek toont aan dat de lijsten bruikbaar zijn in de klinische praktijk (Ridout & Mayers, 2006; Flanagan, 2011).
Er zijn drie versies beschikbaar en gratis te verkrijgen via deze website.

  1. Gericht op mensen met fysieke beperkingen.
  2. Gericht op mensen met langdurige psychische problemen.
  3. Bruikbaar bij Ouderen.

De vragenlijsten kunnen zeker kunnen helpen bij de aanvang van de therapeutische interventie om prioriteiten aan te geven en om moeilijkheden te benoemen die mensen ervaren bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Het is ook interessant dat er reeds verschillende activiteiten worden bevraagd.

Het nadeel is dat deze lijsten (nog) niet vertaald zijn naar het Nederlands, daarnaast zijn ze sterk gelijkaardig aan de Canadian Occupational Performance Measure, die wel beschikbaar is in het Nederlands én waar de psychometrische kenmerken ook al grondig werden geëvalueerd.

Referenties:
Ridout A and Mayers CA (2006) Evaluation of the Implementation of the Single Assessment Process and its Impact on Occupational Therapy Practice. British Journal of Occupational Therapy, 69 (6), 271-280

Flanagan, D (2011). An evaluation of the use of the Mayers’ Lifestyle Questionnaire (2) with people with traumatic brain injury: ‘Using the Mayers’ Lifestyle Questionnaire to inform service development’ OTNews, July 2011 p.38-39.