Sporten met een dwarslaesie

Jacqueline Leenders, een Nederlandse ergotherapeute die momenteel een doctoraatstudie uitwerkt bij Edith Cup aan de Radboud umc rond het thema life balance en de activiteitenweger, geeft tips om te sporten met een dwarslaesie.

Advertenties

Wat is ergotherapie?

De Australische beroepsvereniging voor ergotherapie (Occupational Therapy Australia), legt nog eens klaar en duidelijk uit wat ergotherapie juist is en hoe ergotherapeuten dit doel hopen te bereiken.

Hoewel op de website van Ergotherapie Vlaanderen ook zeer veel nuttige informatie te vinden is over wat ergotherapie juist is en uit welke stappen een ergotherapie behandeling bestaat, moeten we als beroepsvereniging misschien ook aandacht besteden aan laagdrempelige en concrete informatie over ergotherapie voor het grote publiek.

Uiteraard, aangezien ergotherapie Vlaanderen voorlopig nog altijd aangewezen is op de onvermoeibare inzet van vrijwilligers, moeten we ook durven erkennen dat we niet alles kunnen doen.  Laat dit een pleidooi zijn om nog enthousiaste vrijwilligers te mobiliseren om zich in te zetten voor ons wondermooie beroep.

 

 

 

Innovatie in de gezondheidszorg

Zorgwijzer, een publicatie van Zorgnet-Icuro publiceerde in december 2017 het dossier “Innovatie in de gezondheidszorg”.

Innovatieve ondernemers komen aan het woord, en er is een interview met de directeur Nico De Fauw van ‘In4care’ een Healthcare Innovation Center uit Heverlee.

Tot slot worden 13 mooie voorbeelden van innovatieve zorg weergegeven.

De magazine kan je hier downloaden.

Social Progress Index

De Social Progress Index heeft de gegevens van 2017 op haar website gepubliceerd.  De index van sociale en omgevingsfactoren omvat drie dimensies van sociale vooruitgang:

  • Basis Menselijke Behoeften
  • Fundamenten van Welzijn
  • Kansen

Je kan de indicatoren per land bekijken en onderling vergelijken.  België behaalt globaal de 15e plaats in de lijst van 128 landen, al zijn er nog wel enkele problematische indicatoren. Zo hebben we nog steeds bijna  17 doden per 100.000 inwoners ten gevolge van suïcide, een cijfer waarmee we slechter scoren dan alle andere rijke westerse landen of  zelfs  pakweg Afghanistan.

10 Rules for structuring a paper

Naar aanleiding van het artikel “Ten simple rules for structuring papers” van Brett Mensh en Konrad Kording (2018) dat recent verscheen in PLOS Computational Biology, hierbij de vertaling van de “10 eenvoudige regels om een paper te structureren”.
Algemene regels
1. Focus je paper op een centrale bijdrage, deze communiceer je in de titel.
2. Schrijf voor mensen van vlees en bloed die je werk niet kennen.
3. Elk verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Gebruik de 3 C regel: context-content-conclusion (C-C-C).
4. Zorg voor een logische, optimale flow, hou je onderwerp steeds vast en spring niet te veel van het ene onderwerp naar het andere.
Inhoud van de paper
5. Vertel een volledig verhaal in je samenvatting, hier kan je terug de 3 C regel toepassen

The context must communicate to the reader what gap the paper will fill. The first sentence orients the reader by introducing the broader field in which the particular research is situated. Then, this context is narrowed until it lands on the open question that the research answered. A successful context section sets the stage for distinguishing the paper’s contributions from the current state of the art by communicating what is missing in the literature (i.e., the specific gap) and why that matters (i.e., the connection between the specific gap and the broader context that the paper opened with).
The content (“Here we”) first describes the novel method or approach that you used to fill the gap or question. Then you present the meat—your executive summary of the results. Finally, the conclusion interprets the results to answer the question that was posed at the end of the context section. There is often a second part to the conclusion section that highlights how this conclusion moves the broader field forward (i.e., “broader significance”). This is particularly true for more “general” journals with a broad readership.
(Mensh & Kording; 2018; p 4).

6. Vertel in de introductie waarom je paper belangrijk is.
7. Bespreek je resultaten aan de hand van duidelijke uitspraken die ondersteund worden door figuren en tabellen, en die een antwoord geven op je oorspronkelijke vraag.
8. In je discussie beschrijf je de leemte die je paper heft ingevuld, je bespreekt de eigen beperkingen, en de relevantie van je paper voor het werkveld.

Werkwijze van de paper
9. Gebruik je tijd nuttig, steek tijd in je titel, samenvatting, in figuren en tabellen, in je verhaal.
10. Herhaal je verhaal tegen verschillende mensen, vraag feedback om je verhaal beter te maken en verwerk de kritieken.

In de infografiek hieronder wordt alles nog eens herhaald, met enkele praktische vragen:

10 rules for structuring papers 2018